Linki

strony które polecam :

  • internet chorzów strona z poradami nt. internetu, komputerów, bezpieczeństwa IT oraz WiFi
  • Ośrodek Pomocy Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu w Chorzowie powstał w 2000 roku z przekształcenia Izby Wytrzeźwień. Rozszerzenie działalności instytucji było odpowiedzią na pojawiające się potrzeby, związane z pomocą osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Spowodowane było również wzrostem szeroko rozumianej przemocy domowej i spożycia alkoholu wśród nieletniej młodzieży.

2 komentarze: