wtorek, 10 listopada 2015

Plac zabaw jeszcze w tym roku

Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do inicjatywy wybudowania nowego placu zabaw przy ul. św. Pawła w Chorzowie II. Prace modernizacyjne już ruszyły i mają zakończyć się najpóźniej 15 grudnia bieżącego roku.

Ubiegłoroczna akcja zbierania podpisów za powstaniem w dzielnicy nowoczesnego placu zabaw zakończyła się sporym sukcesem. Udało nam się zgromadzić kilkaset głosów sprzyjających inicjatywie co przekonało lokalne władze o konieczności wykonania tej inwestycji. To kolejny dowód na to, jak ważna jest współpraca mieszkańców z samorządem.

W osiągnięciu naszego wspólnego celu pomogą dodatkowe środki przyznane na realizację przedsięwzięcia. Początkowy budżet na wybudowanie placu zabaw miał wynieść ok. 290 tys. zł. Wniosek o zwiększenie tej sumy, który złożyłem razem z mieszkańcami Chorzowa II, przekonał jednak Prezydenta do przeznaczenia na tę modernizację dodatkowych 120 tys. zł. Inwestycja jest ważnym elementem w Programie Rewitalizacji Dzielnicy Chorzów II. Łączna suma przeznaczona na to zadanie to ponad 410 tys. zł.

Zgodnie z projektem, na ogrodzonym placu zabaw, mają pojawić się m.in. zjeżdżalnia, elementy do wspinaczki, mosty liniowe i tzw. „rura strażacka”. Zamontowane zostaną również dwie huśtawki wahadłowe i dwa bujaki sprężynowe. Projekt przewiduje pozostawienie kilku istniejących urządzeń zabawowych – m.in. piaskownicę i karuzelę. W ramach inwestycji zostanie również wykonana siłownia plenerowa (koszt: ok. 49 tys. zł).

Zachęcam do współpracy oraz przedstawiania własnych projektów i pomysłów, wszystkich mieszkańców Chorzowa, którzy pragną zmian w naszym mieście. Wielokrotnie pokazywaliśmy już, że potrafimy się zjednoczyć i zawalczyć o nasze wspólne dobro. Wierzę w to, że Wasze zaangażowanie nie zmaleje i w dalszym ciągu, wspólnymi siłami, będziemy dokonywać pozytywnych zmian w Chorzowie. Razem możemy więcej!