środa, 14 października 2015

Zatrzymajmy młodych w kraju

Na emigrację zarobkową decyduje się coraz więcej młodych, często bardzo dobrze wykształconych Polaków. Szacuje się, że tylko w tym roku kraj opuści ok. 1,3 mln obywateli. Głównym powodem, dla którego decydują się rozpocząć nowe życie zagranicą, są przede wszystkim wyższe zarobki i możliwość podniesienia standardu życia. Tego w Polsce nie odnajdują.


Obecnie ok. 80 proc. z nas myśli o emigracji
zarobkowej. Najchętniej wybieranym kierunkiem w ostatnich 10 latach jest Wielka Brytania. Dzieje się tak m.in. z tego powodu, że brytyjski system podatkowy jest znacznie bardziej przyjazny niż polski. Dlatego proponujemy skorygowanie naszego systemu podatkowego na wzór brytyjskiego, z uwzględnieniem polskiej specyfiki.

Reforma podatku PIT:

• Roczny system przejściowy:

- Wprowadzenie na wzór brytyjski Inteligentnej Kwoty Wolnej od PIT w wysokości 10 tys. zł. Kwota wolna maleje o 1 zł na każde 2 zł dochodu powyżej II progu skali podatkowej.

• Docelowy system:

- Całkowita likwidacja podatku PIT.

- Zastąpienie kilku składek ZUS i NFZ jedną płatnością na Fundusz Płac na wzór brytyjski (system PAYE).

Reforma podatku VAT:

• Roczny system przejściowy:

- Wprowadzenie na wzór brytyjski liniowego 5% VAT na produkty pierwszej potrzeby: leki, żywność, ubranka dla dzieci, komunikację miejską i kolejową, dostęp do prasy.

• Docelowy system:

- Wprowadzenie liniowego 0% VAT na produkty pierwszej potrzeby.

- Uproszczenie VAT na wzór brytyjski (uproszczenie lub likwidacja zbędnych formularzy, ułatwienia dla importerów, uproszczenie fundamentalnych elementów VAT).

- Uszczelnienie VAT poprzez wprowadzenie rozwiązań chroniących przed

wyłudzaniem VAT na wzór Portugalii i Słowacji.

Reforma podatku CIT:

- Zastąpienie skomplikowanego podatku CIT prostym 1% podatkiem przychodowym.

- Wprowadzenie opłaty solidarnościowej od banków od wypłaty zysków i transakcji.

- Wprowadzenie specjalnej stawki podatku od nieruchomości dla supermarketów, zasilającej samorządy.

- Wprowadzenie możliwości rozliczania niskiego, ryczałtowego podatku przez mikroprzedsiębiorstwa w wysokości 440 zł (zamiast ZUS, NFZ i PIT) + 1% od przychodu.