poniedziałek, 12 października 2015

Dla dobra seniorów


Osoby starsze stanowią obecnie 13 procent polskiego społeczeństwa. Zgodnie z przewidywaniami, za około 10 lat, liczba ta wzrośnie do około 17 procent. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie podstaw dla godnego życia naszym seniorom. Konieczne jest przede wszystkim zabezpieczenie ich potrzeb zdrowotnych. 

Łatwiejszy dostęp do leczenia, diagnostyki i rehabilitacji, jest obecnie sprawą kluczową. Potrzebne są również zmiany w funkcjonowaniu ośrodków opieki nad osobami starszymi. Sytuacja, w której na miejsce w państwowej placówce, należy czekać nawet kilka lat, jest nie do przyjęcia. Godne warunki życia i skuteczna opieka zdrowotna seniorów, to jeden z moich priorytetów. Obecnie realizuję wraz z zarządem Stowarzyszenia Nasz Dom projekt "Akademia Seniora" w celu aktywizacji osób starszych. Projekt obejmuje stworzenie warunków dla edukacji osób starszych (60+) z rejonu Chorzów, Katowice, Ruda Śl. Świętochłowice,  i miast ościennych poprzez wspólne uczestniczenie w zajęciach językowych i komputerowych . Zajęcia stanowią odpowiedź na problemy zgłaszane przez okoliczne koła seniorów. Mają oni problemy z obsługą urządzeń typu tablet/laptop/smartphon itp., jak również nie radzą sobie z komunikacją w obcym języku.

Zamierzam również stworzyć warunki umożliwiające integrację i aktywizację osób starszych. W tym zakresie nadal jest wiele do zrobienia. Łatwiejszy dostęp do kultury, organizowanie większej ilości różnego rodzaju warsztatów czy zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gmin województwa śląskiego – to tylko niektóre z proponowanych przeze mnie zmian. Potrzebne jest umożliwienie seniorom swobodnego zrzeszania się oraz pomoc w organizowaniu spotkań tematycznych. Niezwykle ważne dla mnie jest również rozwijanie idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To, jak wiele znaczą dla seniorów tego rodzaju instytucje, doskonale widać m.in. w Chorzowie, gdzie osoby starsze mogą rozwijać swoje zainteresowania, już od niespełna 10 lat.