wtorek, 1 września 2015

Uprzywilejowanie finansowe partyjnych komitetów wyborczych

Rażąca dyskryminacja w prawie do gromadzenia funduszy wyborczych

W odróżnieniu od partii politycznych komitety wyborcze wyborców mogą rozpocząć zbieranie funduszy wyborczych dopiero po rozpoczęciu kampanii wyborczej i spełnieniu warunków formalnych. W praktyce czas zbierania funduszy jest ograniczony do kilku tygodni. Partie polityczne nie mają takich ograniczeń. Mogą one w sposób ciągły przez całą kadencję zbierać fundusze wyborcze lub – co jest w praktyce regułą – zawłaszczać środki budżetowe na własne cele wyborcze.


Pośrednie uprzywilejowanie finansowe partyjnych komitetów wyborczych
Bezpartyjny kandydat do Senatu jest ograniczony w wydatkach na kampanię do wysokości 18 groszy na wyborcę. Partyjne komitety wyborcze również, ale w równoległej, wiodącej kampanii do Sejmu mogą one wydać dodatkowo 82 grosze na wyborcę. Jest to okoliczność wielce sprzyjająca partiom politycznym. Trudno jest rozgraniczyć równoległe kampanie wyborcze do Sejmu i Senatu. W praktyce oznacza to 5-krotną przewagę partii politycznych wobec kandydatów niezależnych w zakresie finansowania kampanii wyborczej.