czwartek, 3 września 2015

Kłamstwo i Mit o JOW

To Sejm jest rzeczywistym organem sprawującym władzę w Polsce. Dlatego Sejm powinien reprezentować Naród i być wyłaniany przez Naród w sposób demokratyczny. Wprowadzanie systemów gwarantujących obywatelom pełnię praw wyborczych w Senacie lub w Lidze Ochrony Kanarków służy jedynie zamydlaniu istoty problemu ustrojowego, zwodzeniu opinii publicznej, grze na czas i utrzymywaniu monopolu władzy koncesjonowanych nomenklatur medialno-partyjnych.


Jednym z najczęściej powtarzanych argumentów przeciwko wyborom w systemie JOW jest argument mówiący o rzekomo „kompromitujących” wynikach wyborów do Senatu w roku 2011, które zostały przeprowadzone według ordynacji JOW.

Fałszywość tej tezy jest wielowątkowa i opiera się na następujących mylnych przesłankach:


  • Zakładanie porównywalności instytucji Sejmu i Senatu w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Nieuprawnione stawianie znaku równości między procedurą wyborczą do Senatu i klasyczną procedurą wyborczą w systemie JOW postulowaną przez protagonistów JOW-ów.
  • Nieuzasadnione traktowanie jednostkowego aktu wyborczego w wyborach do Senatu 2011 jako podstawy oceny działania systemów wyborczych.
  • Niezrozumienie roli partii politycznych w systemie demokracji oraz w kontekście celów systemu wyborczego JOW-ów.
  • Sztuczne wyolbrzymianie skali „kompromitacji” systemu wyborczego JOW-ów na przykładzie wyborów do Senatu w 2011 roku.