sobota, 26 września 2015

Bezpieczeństwo to podstawa

Stabilność, suwerenność i bezpieczeństwo wewnętrzne, to kwestie niezwykle ważne dla kraju, a jednak zaniedbywane przez polskie rządy na przestrzeni ostatnich 20 lat. W tym czasie dokonano drastycznej redukcji Sił Zbrojnych RP, która niepokoi nie tylko cywilów, ale również samych żołnierzy. - Wojsko Polskie z roku na rok staje się coraz słabsze i papierowe – mamy blisko 23 tys. oficerów, 41 tys. podoficerów i tylko 33 tys. szeregowych – napisali wojskowi w liście skierowanym do kilkudziesięciu posłów, a także do największych krajowych mediów, na początku bieżącego roku. Modernizacja i zwiększenie liczebności polskiej armii to sprawy, którymi jako parlamentarzysta, chciałbym się zająć w pierwszej kolejności. By tego dokonać, potrzebuję jednak Waszego wsparcia.

Wspólnie jesteśmy w stanie naprawiać polskie państwo i budować obywatelską wspólnotę!

W wyniku błędnych założeń strategicznych przyjętych przez skorumpowaną i zdemoralizowaną polską klasę polityczną, uznano Polskę za państwo trwale bezpieczne. Mimo naszych tragicznych doświadczeń historycznych i oczywistych zagrożeń wynikających z sytuacji geopolitycznej Polski, nasze „elity” założyły, że zgodnie z Art. 5 NATO, w razie zagrożenia pomogą nam sojusznicy. Jednocześnie zapomnieli o Art. 3 NATO, zobowiązującym państwa członkowskie do rozwijania indywidualnych zdolności do odparcia zbrojnej napaści. Zaprzestano przygotowań do obrony kraju, zrezygnowane ze szkolenia rezerw. Polską armię ograniczono do miniaturowych wojsk operacyjnych, opartych na służbie
zawodowej. Doprowadziło to do głębokiej zapaści Sił Zbrojnych RP. Należy odbudować armię do poziomu, w którym samodzielne związki operacyjne i taktyczne będą zdolne do prowadzenia działań bojowych. Należy jak najszybciej odbudować wojska Obrony Terytorialnej. W tym procesie korzystać będziemy z wiedzy i doświadczenia ekspertów zaangażowanych w liczne, oddolne inicjatywy obywatelskie.