sobota, 26 września 2015

Bezpieczeństwo to podstawa

Stabilność, suwerenność i bezpieczeństwo wewnętrzne, to kwestie niezwykle ważne dla kraju, a jednak zaniedbywane przez polskie rządy na przestrzeni ostatnich 20 lat. W tym czasie dokonano drastycznej redukcji Sił Zbrojnych RP, która niepokoi nie tylko cywilów, ale również samych żołnierzy. - Wojsko Polskie z roku na rok staje się coraz słabsze i papierowe – mamy blisko 23 tys. oficerów, 41 tys. podoficerów i tylko 33 tys. szeregowych – napisali wojskowi w liście skierowanym do kilkudziesięciu posłów, a także do największych krajowych mediów, na początku bieżącego roku. Modernizacja i zwiększenie liczebności polskiej armii to sprawy, którymi jako parlamentarzysta, chciałbym się zająć w pierwszej kolejności. By tego dokonać, potrzebuję jednak Waszego wsparcia.

środa, 23 września 2015

Stop islamizacji!


W Europie mieszka dziś ok. 40 mln muzułmanów. Zgodnie z przewidywaniami w 2050 roku mają oni stanowić ok. 10,2 proc. populacji Starego Kontynentu. Problem imigrantów pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu oraz północnej Afryki, do niedawna nie dotyczył bezpośrednio Polski. Sytuacja zmieniła się gdy w stronę Europy zaczęły zmierzać tysiące uchodźców napływających z ogarniętej wojną domową Syrii. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej kraje wchodzące w skład wspólnoty mają przyjąć ok. 160 tys. z nich. Ponad 12 tys. ma się osiedlić w Polsce.

poniedziałek, 7 września 2015

Niewolnik polskiego pochodzenia czyli ile wolności naprawdę mamy
Od kilku miesięcy słyszymy wycieki informacji, dotyczących dłubania przy nowym podatku - podatku katastralnym. I niech mi ktoś jeszcze powie "25 lat wolności". Jakiej wolności? Jakiej się pytam, w jakim aspekcie jestem wolny?czwartek, 3 września 2015

Kłamstwo i Mit o JOW

To Sejm jest rzeczywistym organem sprawującym władzę w Polsce. Dlatego Sejm powinien reprezentować Naród i być wyłaniany przez Naród w sposób demokratyczny. Wprowadzanie systemów gwarantujących obywatelom pełnię praw wyborczych w Senacie lub w Lidze Ochrony Kanarków służy jedynie zamydlaniu istoty problemu ustrojowego, zwodzeniu opinii publicznej, grze na czas i utrzymywaniu monopolu władzy koncesjonowanych nomenklatur medialno-partyjnych.

środa, 2 września 2015

Rząd nie obniży podatku VAT

POPiS, ani Prezydent, a tym bardziej jaśnie panujący nam Rząd nie zdecyduje się na wyborczy prezent w postaci wcześniejszej obniżki podatku VAT, podaje ze swoich źródeł "Puls Biznesu". 
wtorek, 1 września 2015

Uprzywilejowanie finansowe partyjnych komitetów wyborczych

Rażąca dyskryminacja w prawie do gromadzenia funduszy wyborczych

W odróżnieniu od partii politycznych komitety wyborcze wyborców mogą rozpocząć zbieranie funduszy wyborczych dopiero po rozpoczęciu kampanii wyborczej i spełnieniu warunków formalnych. W praktyce czas zbierania funduszy jest ograniczony do kilku tygodni. Partie polityczne nie mają takich ograniczeń. Mogą one w sposób ciągły przez całą kadencję zbierać fundusze wyborcze lub – co jest w praktyce regułą – zawłaszczać środki budżetowe na własne cele wyborcze.