poniedziałek, 31 sierpnia 2015

JOW co to znaczy ?


Wybrany parlament dla mieszkańca Polski powinien gwarantować nie tylko rozwój regionu, ale również miast oraz powinien dawać szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa w różnych aspektach życia. Każdy wyborca powinien uczestniczyć w życiu regionu, swojego miasta, w życiu społecznym poprzez wybory samorządowe oraz parlamentarne. Mieszkańcy każdej gminy w Polsce na mocy prawa tworzą Wspólnotę Samorządową i w ich imieniu władzę sprawują organy władzy - to przede wszystkim Rada Miasta potem Prezydent Miasta. Działania tych organów muszą być jawne i muszą działać w interesie mieszkańców w sposób jasny i przejrzysty, bez populizmu partyjnego.

sobota, 29 sierpnia 2015

Czy dopiero bomby obudzą ABW?
Migracja do Polski jest zjawiskiem, które dopiero od niedawna staje się przedmiotem pogłębionej refleksji. Złożyło się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim po II wojnie światowej kraj nasz nie był punktem docelowym podróży wielu grup migracyjnych. 

Dopiero wejście naszego kraju do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen znacznie podniosło atrakcyjność Polski jako kraju docelowego.

czwartek, 27 sierpnia 2015

Ordynacja proporcjonalna jest wadą ustrojową!

Dlaczego ordynacja wyborcza jest taka ważna?

Najważniejszym organem demokratycznego państwa jest ustanawiający prawo Sejm, a najważniejszym rozstrzygnięciem ustrojowym jest sposób, w jaki Nar.d wyłania jego skład. Sposób dokonania tego rozstrzygnięcia określa ordynacja wyborcza. Od tego, jak jest ona skonstruowana, zależy personalny skład Sejmu, a co za tym idzie, jakość ustanawianego prawa i wyłanianego rządu. Ordynacja wyborcza nie jest, jak nam próbują wmówić politycy, jedynie mało istotnym szczegółem technicznym. Wyb.r systemu wyborczego określa całą filozofię ustroju demokratycznego. To z niego wynika mechanizm wyłaniania osób biorących odpowiedzialność za sprawowanie władzy i administrowanie krajem oraz pośrednio – sposób prowadzenia polityki. System wyborczy oparty na jednomandatowych okręgach wyborczych odpowiednio kształtuje nasze elity, promuje właściwe cechy osobowości i charakteru, rozwija kulturę polityczną, formuje świadomość obywatelską, wpływa na moralną stronę życia publicznego. 

piątek, 21 sierpnia 2015

Mieszkaniec to intruz, a Radny to nierób ?

Po ostatnich wyborach samorządowych dużo mówiło się o tym, że idzie nowe, coś się zmienia w naszym podejściu do radnych, rad i do samorządów?