poniedziałek, 25 maja 2015

Mieszkańcy zdecydowali

Konsultacje społeczne ws. projektu zagospodarowania terenu znajdującego się na obszarze Osiedla Pod Arkadami oraz Osiedla Pod Platanami odbyło się 21 maja w sali obrad chorzowskiego magistratu. Po burzliwych dyskusjach mieszkańcy wybrali ostateczny projekt, którego realizacja powinna rozpocząć się w ciągu najbliższych miesięcy.Odnosząc się do zaangażowania mieszkańców chciałbym pochwalić ogromne zaangażowanie tych, którzy potrafili się zmobilizować i zrobić coś dla dobra lokalnej społeczności. Wszystkie zaprezentowane projekty przedstawiają się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ten, który wybrano podczas spotkania, zostanie wykonany w taki sposób, jak pokazali to architekci. Najbardziej cieszy mnie jednak fakt, że chorzowianie coraz częściej podejmują takie inicjatywy i coraz więcej z nich jest realizowana. 

Na wykonanie pierwszego etapu inwestycji miasto przeznaczy 500 tys. zł. Obejmie on m.in. budowę placu zabaw, boiska do piłki nożnej, siłowni plenerowej oraz kortów tenisowych. - Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane dwuetapowo. Fundusze na realizację pierwszego etapu, decyzją radnych, zostały już wpisane do budżetu na br. Ta kwota będzie prawdopodobnie poszerzona o środki na wykonanie etapu drugiego, do którego miasto przystąpi w przyszłym roku jak powiedział Jerzy Szafranowicz, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarczych.

O to by przedsięwzięcie zostało wykonane zabiegali sami mieszkańcy. Wiele było przeprowadzonych rozmów na ten temat, że taka inwestycja jest w Chorzowie II potrzebna. Pani Anna Wrzesień zebrała niemal 400 podpisów popierających inicjatywę i cieszę się, że przedstawiciele miasta wykazali zainteresowanie tą sprawą. Przedstawione projekty są wspaniałe.  Pojawiają się również głosy sprzeciwu i to jest jest dla mnie niezrozumiałe.  Osoby sprzeciwiające się realizacji przedsięwzięcia zwracały uwagę, że podczas budowy nowych obiektów, m.in. dokonana zostanie wycinka drzew. 

Zdaniem Jerzego Hnata, autora projektów inwestycji, obawy mieszkańców są nieuzasadnione.  Wszystkie tereny zielone, które występują na tym terenie obecnie, pozostaną niemalże nienaruszone podkreślił architekt.

Sprzeciwy mieszkańców skomentował również Tomasz Weindich (PdChiPO). Uważając, że to jest niepoważne, żeby sąsiedzi musieli się skrzykiwać i jechać gdzieś z dziećmi na plac zabaw. Twierdzenia typu, że powstanie placu zabaw spowoduje, że walory osiedla czy wartość mieszkań zostaną obniżone, to jest jakieś nieporozumienie – powiedział radny.
  
Podczas czwartkowych konsultacji społecznych mieszkańcy rozpatrywali cztery projekty przygotowane przez firmę architekciPl. Wykonawcę koncepcji wyłoniono w drodze przetargu przeprowadzonego przez chorzowski urząd miasta. Propozycja, która już wkrótce doczeka się realizacji, została wyłoniona w drodze głosowania.