czwartek, 30 kwietnia 2015

Nasz Dom - Akademia kompetencji - FIO 2015

Informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej w ogłoszonym konkursie ofert FIO 2015, wyróżnił ofertę konkursową naszego Stowarzyszenia i uzyskaliśmy wymagana ilość punktów, by zostać beneficjentem. Tym samym informuję, że przystępujemy do realizacji projektu "Akademia kompetencji".

Akademia Seniora

Zrzut ekranu 2015-04-29 o 18.11.47


Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że nasze stowarzyszenie zostało beneficjentem w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – edycja 2015 i rozpoczyna realizować projekt "Akademia Seniora" od 1 maja 2015. Celem projektu "Akademia Seniora" realizacja Priorytetu I - Edukacja osób starszych; Projekt obejmuje stworzenie warunków dla edukacji osób starszych (60+) z Chorzowa i miast ościennych poprzez wspólne uczestniczenie w zajęciach językowych i komputerowych . Zajęcia stanowią odpowiedź na problemy zgłaszane przez Chorzowskich seniorów. Mają oni problemy z obsługą urządzeń typu tablet/laptop/smartphon itp., jak również nie radzą sobie z komunikacją w obcym języku.