środa, 28 stycznia 2015

Plac zabaw w Chorzowie II

Drodzy rodzice, mieszkańcy Chorzowa !

Dziękuję wszystkim, którzy przyłączyli się do inicjatywy wybudowania nowego placu zabaw przy ul. św. Pawła w Chorzowie II. Projekt jest już wpisany do budżetu na bieżący rok i prawdopodobnie zostanie zrealizowany w ciągu najbliższych miesięcy. Po raz kolejny pokazaliśmy, że razem - potrafimy zawalczyć o dobro lokalnej społeczności!

Ubiegłoroczna akcja zbierania podpisów za powstaniem w dzielnicy nowoczesnego placu zabaw zakończyła się sporym sukcesem. Udało nam się zgromadzić kilkaset głosów sprzyjających inicjatywie co przekonało lokalne władze o konieczności wykonania tej inwestycji. To kolejny dowód na to, jak ważna jest współpraca mieszkańców z samorządem.

Pragnę również podziękować Prezydentowi Miasta Andrzejowi Kotali, który w toku prowadzonych w ostatnich tygodniach negocjacji, zdecydował się poprzeć inicjatywę, a także Pani Joannie Kurczyk, Naczelniczce Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska, która wykazała swoje zrozumienie dla sytuacji mieszkańców Chorzowa II. To w znacznej mierze dzięki nim, już wkrótce doczekamy się budowy wymarzonego przez dzieci oraz matki, placu zabaw.

W osiągnięciu naszego wspólnego celu pomogą, dodatkowe środki przyznane na realizację przedsięwzięcia. Początkowo budżet przeznaczony na wybudowanie placu zabaw miał wynieść 290 tys. zł. Wniosek o zwiększenie tej sumy, który złożyłem razem z mieszkańcami Chorzowa II, przekonał jednak Prezydenta do zwiększenia tej sumy o dodatkowe 110 tys. zł. Inwestycja ta będzie realizowana jak najszybciej i będzie ważnym elementem w Programie Rewitalizacji Dzielnicy Chorzów II. Łączna kwota przeznaczona na to zadanie to 400 tysięcy złotych.

Szczególne podziękowania należą się również projektantom firmy Saternus, którzy zdecydowali się całkowicie bezpłatnie, przygotować projekt wizualizacji  inwestycji. O tym jak ma wyglądać nowy plac zabaw decydują sami mieszkańcy. Wszelkie szczegóły projektu były poddawane dyskusji podczas licznych konsultacji społecznych. Prace nad nim trwają nadal. Pragniemy bowiem aby podejmowane przez nas przedsięwzięcie, spełniło oczekiwania mieszkańców Chorzowa II. 

Wizualizacja inwestycji będzie zatem efektem wielkiego zaangażowania lokalnej społeczności, pragnącej uczestniczyć w procesie budowania nowego, lepszego Chorzowa II. To droga, którą jako radny pragnę kontynuować i rozwijać. Rola mieszkańców w procesie planowania i zarządzania rozwojem miasta powinna być większa niż miało to miejsce dotychczas. To nie kto inny jak mieszkańcy, powinni decydować o polityce inwestycyjnej miasta. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, wspólnymi siłami, uda nam się to osiągnąć.

                                                                                                Radny Miasta Chorzów

                                                                                                     Adam Trzebinczyk