niedziela, 2 listopada 2014

Monitoring CCTV którego nie chciał Kotala i Michalik

Kiedy o chorzowskim monitoringu było kompletnie cicho, a sama kwestia wzbudzała wiele kontrowersji wśród obecnego prezydenta i jego zastępcy. Stowarzyszenie Nasz-Dom, którego jestem prezesem proponowało nowym włodarzom miasta udział w społeczno obywatelskim projekcie naszego stowarzyszenia. Nie spotkał się nasz projekt z aplausem obecnej prezydentury, a już tym bardziej chęcią współpracy czy współfinansowania przedsięwzięcia monitoringu na terenia Chorzowa II. Planowany koszt uruchomienia monitoringu w tzw. partnerstwie publiczno-prywatno-społecznym wynosił wówczas koszt ok 85.000 zł (wykonania monitoringu na pl. Mickiewicza, w tunelu podziemnym ul Katowicka i 3-Maja i innych wielu newralicznych miejscach w Chorzowie II) Obecnie Prezydent A. Kotala puszy się niczym paw, że za bagatela kwotę ponad 500 tyś zł instalujemy monitoring pilotażowy. Pragnę przypomnieć mieszkańcom ten okres poprzez krótkie wideo publikowane w TVP w 2011 roku. Wówczas, ani Pan Michalik, ani Pan Kotala nie chcieli pomóc we wdrożeniu naszej inicjatywy. Natomiast obecnie chętnie przypisują sobie jako swoją inicjatywę ws. monitoringu jako programową. Ciekawe czyje jeszcze projekty i inicjatywy panowie A.Kotala i M. Michalik i uznają za swoje !