czwartek, 5 czerwca 2014

Inwestujemy z głową

Od początku roku kalendarzowego, zgodnie z obietnicą, przeprowadziliśmy wiele ważnych dla miasta inwestycji. Niektóre z nich zostały wykreślone z budżetu na 2014 r. podczas grudniowej sesji rady miasta. Obecnie są one konsekwentnie realizowane za pomocą wolnych środków.

By uniknąć zwiększenia zadłużenia miasta i nie narażać go na konieczność płacenia kolosalnych odsetek Radni Klubu Wspólnego Chorzowa zdecydowali, że niektóre z inwestycji zostaną zrealizowane z funduszy, które zgodnie z przewidywaniami miały wpłynąć do miejskiej kasy z początkiem br. Decyzja okazała się słuszna i już teraz widać, że inwestycje, które początkowo zostały usunięte z budżetu są systematycznie realizowane.

Oto wybrane inwestycje, do których realizacji miasto przystąpiło (nie zadłużając się) w ciągu ostatniego półrocza:

  1. Budowa ul. Pokoju – PT i wykonanie (1 mln 200 tys. zł);
  2. Modernizacja obiektu mostowego na Pl. Jana (1 mln 200 tys. zł);
  3. Modernizacja ul. Armii Krajowej (1 mln zł);
  4. Przebudowa ul. Wolności od ul. Hajduckiej do granicy Miasta Świętochłowice (1 mln zł);
  5. Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku etap I (500 tys. zł);
  6. Renowacja elewacji (oczyszczenie i hydrofobizacja) SP nr 17 przy ul. ul. Łagiewnickiej 18 (540 tys. zł);
  7. Renowacja elewacji (oczyszczenie i hydrofobizacja) SP nr 13 przy ul Styczyńskiego 32 (270 tys. zł);
  8. Modernizacja basenu w ZSO nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 (100 tys. zł).

Realizacja zadań, które na początku roku 2014 były wśród usuniętych z budżetu, była możliwa dzięki wykorzystaniu wolnych środków z lat ubiegłych. Rozsądne dysponowanie środkami publicznymi pozwala na kontynuowanie procesu zrównoważonego rozwoju miasta, który wspólnymi siłami staramy przywrócić w Chorzowie.

W ciągu ostatnich lat deficyt budżetowy wzrósł z 79 mln zł do 127 mln zł. W tak niekorzystnej sytuacji, wynikającej z nierozsądnego dysponowania miejskimi funduszami podczas ostatnich trzech lat rządów Andrzeja Kotali, jesteśmy zmuszeni do podejmowania szczególnych środków ostrożności, podczas pozyskiwania funduszy na realizację kolejnych inwestycji. Staraliśmy się jak najmniej zadłużyć miasto i przeprowadzić te najważniejsze z nich.

Nie ulega wątpliwości, że niektóre inwestycje zaproponowane przez prezydenta oraz radnych PO nie zostaną przeprowadzone. Z listy definitywnie wykreślono m.in. pomysł modernizacji tynków wewnętrznych budynku urzędu miasta. Na ten cel planowano przeznaczyć aż 810 tys. zł. Z pełną odpowiedzialnością mogę jednak obiecać, że dołożę wszelkich starań, by realizacja zadań ważnych dla miasta, a w szczególności jego mieszkańców, doszła do skutku w ciągu bieżącego roku kalendarzowego.