poniedziałek, 5 maja 2014

Wspieramy chorzowskie rodziny

Wspieramy duże rodziny

Podczas 44. sesji Rady Miasta  Chorzów podjęto decyzję o wprowadzeniu programu dla rodzin wielodzietnych „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”. Na wniosek Radnych Wspólnego Chorzowa " będących członkami Komisji Rodziny  wprowadzono poprawki do projektu Uchwały dot Chorzowskiej Karty Dużej Rodziny  , które to pozwoliłyby na korzystanie z karty rodziną które mają co najmniej dwójkę dzieci. Za poprawką  do uchwały głosowali wszyscy Radni Klubu " Wspólny Chorzów ". Rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, będą mogły skorzystać ze zniżek m.in. w miejskich instytucjach kultury, sportu i rekreacji.

Karta Dużej Rodziny z powodzeniem funkcjonuje już m.in. we Wrocławiu, Grodzisku Mazowieckim, Sandomierzu, Szczecinie, Katowicach, Tychach, a od niedawna również w Siemianowicach Śląskich. Lista miast wspierających rodziny wielodzietne stale się poszerza. Obecnie nad wprowadzeniem tego typu karty pracuje kilkadziesiąt samorządów w różnych rejonach kraju. - Chcemy dołączyć do tego grona. Podczas opracowywania projektu wzorowaliśmy się na miastach, w których podobne karty z sukcesem funkcjonują już od wielu lat – podkreśla Adam Trzebinczyk przewodniczący klubu radnych Wspólny Chorzów. Głównym celem wprowadzenia karty jest budowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz propagowaniu takiego modelu rodziny poprzez udzielenie wsparcia rodzinom 2+2.

Obecnie statystyczna Polka rodzi 1,3 dziecka w ciągu swojego życia. Wprowadzenie „Chorzowskiej Karty Dużej Rodziny” ma zwiększyć szanse rozwojowe dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych. - W ten sposób promujemy politykę prorodzinną i doceniamy trud opieki i wychowania dzieci. Chcemy ułatwić tym rodzinom dostęp do dóbr kultury, sportu i rekreacji. Jestem przekonany, że do programu przyłączą się również prywatni przedsiębiorcy – przekonuje Adam Trzebinczyk. Zgodnie z przewidywaniami radnych Wspólnego Chorzowa, program wejdzie w życie na przełomie czerwca i lipca br. Wtedy też poznamy pełną listę miejsc, w których ze zniżek do których będzie można skorzystać. Szacuje się, że w programie będzie mogło wziąć udział ok. 830 chorzowskich rodzin.

Beneficjentami programu mają być członkowie rodziny wielodzietnej, czyli rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci na wychowaniu, bez względu na jej dochód. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (zarówno matkę, jak i ojca), jego małżonka oraz pozostające na ich utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Narzędziem identyfikującym rodziny wielodzietne stanie się Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą, wydawana bezpłatnie - uprawniająca jej posiadaczy do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez uczestniczących w programie partnerów. Karta honorowana będzie w oznakowanych punktach partnerskich. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty oraz jej wzór zostaną określone przez prezydenta miasta Chorzów.