poniedziałek, 31 sierpnia 2015

JOW co to znaczy ?


Wybrany parlament dla mieszkańca Polski powinien gwarantować nie tylko rozwój regionu, ale również miast oraz powinien dawać szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa w różnych aspektach życia. Każdy wyborca powinien uczestniczyć w życiu regionu, swojego miasta, w życiu społecznym poprzez wybory samorządowe oraz parlamentarne. Mieszkańcy każdej gminy w Polsce na mocy prawa tworzą Wspólnotę Samorządową i w ich imieniu władzę sprawują organy władzy - to przede wszystkim Rada Miasta potem Prezydent Miasta. Działania tych organów muszą być jawne i muszą działać w interesie mieszkańców w sposób jasny i przejrzysty, bez populizmu partyjnego.


Najważniejsze jest propagowanie idei wspólnoty samorządowej wśród mieszkańców regionu, oraz miast z których są wybierani posłowie i samorządowcy. Mieszkańcy powinni być informowani o możliwościach czynnego partycypowania w działaniach nie tylko samorządu, ale również poprzez swojego posła w Polskim parlamencie. Nie poprzez składanie pustych obietnic jak czynią polityczni reprezentanci populistycznych partii (Prezydent A.Kotala) w swoich działaniach wraz z innymi POPiS - owskimi partyjnymi działaczami.

Najważniejszą instytucją jaka powinna wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców jest Rada Miasta i wybrany poseł, który powinien wspierać dążenia i starania lokalnych społeczności nie tylko do poprawy życia, ale również działań o charakterze społecznym. Jedną w wielu  barier rozwojowych województwa śląskiego jest nie nadążający za rozwojem społeczno-gospodarczym regionu zakres samorządności. Przykładem może być likwidacja Kas Chorych. Kolejne kierownictwa oddziałowego NFZ – tu mianowane przez „Warszawę”, realizują politykę zmniejszania środków na leczenie mieszkańców województwa. W ostatnim roku oddano do centrali 200 mln zł, niewykorzystanych do leczenia naszych mieszkańców.

Nie ma potrzeby angażowania tysiąca osób, co moim zdaniem jest populizmem, wystarczy jedna osoba, aby w naszym regionie (okręgu), mieście przeprowadzić jakąś inicjatywę lokalną lub uchwałodawczą, by społeczeństwo lokalne miało poczucie bezpieczeństwa i możliwość wyrażania się poprzez swoich reprezentantów zarówno w parlamencie jak i samorządzie.