wtorek, 24 grudnia 2013

Chorzowskie Getto ?

Polityka społeczna propagowana przez państwa stowarzyszone w UE podejmuje szeroki zakres przeciwdziałań zapobiegając wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową i społeczną osob zagrożonych. Taki rodzaj zagrożenia wykluczeniem społecznym to obecnie problem złożony. Dotyka zarówno rodziny jak i osoby samotne. Jest to problem nie tylko ogólnopolski. W wielu śląskich miastach ich mieszkańcy, po likwidacji kombinatów przemysłowych są zagrożeni wykluczeniem społecznym, które ściśle łączy się z szeregiem problemów społecznych, min. takich jak: bezrobocie, utrata pracy, konflikty rodzinne, przemoc, uzależnienia, zaniedbywanie w sprawach opiekuńczo - wychowawczych itp.
            
Wszelkie działania prospołeczne, które będą odpowiedzią na potrzeby środowiska lokalnego są jak najbardziej potrzebne. Podejmowanie takich działań powinno obejmować zwiększenie motywacji do pracy, podniesienie poczucia własnej wartości oraz inicjować próby w celu zmiany dotychczasowego stylu życia. Są to dla wielu miast polskich zobowiązania ustawowe. Główną przesłanką do tworzenia programów przeciwdziałaniu takim zjawiskom jest zawsze ochrona rodziny. Celem każdego samorządu lokalnego powinno być zmotywowanie do podjęcia działań przez lokalne instytucje i organizacje zmierzające do współpracy w tworzeniu skoordynowanego i efektywnego systemu oparcia w stosunku do osób zagrożonych takim wykluczeniem.
W kontekście tych ogólnoeuropejskich założeń i działań prospołecznych Prezydent Miasta Chorzowa, złożył project uchwały, na sesji Rady Miasta - Aby mieszkańcy Chorzowa w trudnej sytuacji zarówno zawodowej i społecznej byli izolowani ! Czy intencją takiego rozwiązania miałoby być spowodowanie utworzenia patologii na obrzeżach miasta ? Swoim działaniem chciałby spowodować przesiedlenia tam mieszkańców po wyrokach eksmisyjnych, oraz ulokować osoby nadużywające alkohol ! W jakim celu Prezydent chciałby rozbudować i zagospodarować ul. Inwalidzką ?
Na sesji Rady Miasta A. Kotala mówił, że na mieszkanie w centrach miast nie wszystkich stać i nie byłoby w tym nic zadziwiającego, gdyby nie stwierdzenie jego, że na obrzeżach miasta -..“na mieszkania komunalne meldowano rodziny patologiczne. Powodowało to, że po jej wprowadzeniu pozostałe rodziny były tym zniesmaczone, bo to generowało imprezy, libacje“.. Większość skarg rzekomo dotyczy tych problemów. Prezydent podkreśliłże dostosowanie budynku przy ul. Inwalidzkiej w Chorzowie i ...skierowanie tam rodzin dysfunkcjonalnych jest uzasadnione...." 
A. Kotala zapomniał wyjaśnić co rozumie przez pojęcie rodzin dysfunkcyjnych ! Przekonywał również, że w budynku będą lokale tymczasowe i socjalne. - …Takie lokale są najbardziej uciążliwe do mieszkańców, rodzin normalnie funkcjonujących. Są osoby uciążliwe, pijane biegające po klatkach. Te osoby znajdą tam swoje miejsce…(Chorzowianin.pl zapis z sesji RM)
Podejmowanie takich działań jest społecznie szkodliwe i należy przeciwstawiać się takiej postawie społecznej, którą reprezentuje Prezydent Miasta Chorzowa. Spychanie na margines społeczny ludzi czy to z przejściowymi kłopotami życiowymi, czy osób uzależnionych jest obce Radnym Chorzowa i dlatego nie wyrazili na to zgody. Nie można w ten sposób postępować i marginalizować ludzkiego nieszczęścia. Nikt nie ma uprawnień by podejmować działania w celu modernizacji baraków poprzemysłowych  lub budowy na obrzeżach miast innych baraków, czy innego tego typu kompleksów na mieszkania. Plan Prezydenta jest przejrzysty - chce tam ściągać i przesiedlać również "podejrzanych" mieszkańców ! Radni Chorzowa są absolutnie oburzeni tym faktem.
Wieczorami będzie strach chodzić w takich dziwnych miejscach nawet na spacery z psem. Powinnością administracji publicznej i celem działań prospołecznych musi być umożliwienie integracji społecznej oraz spowodowanie adaptacji mieszkań na socjalne w różnych rejonach miasta, a nie w sposób niehumanitarny powodować izolację społeczną oraz izolację mieszkańców borykających się z trudną i przejściową życiową sytuacjąPromowanie integracji wszystkich członków społeczeństwa, a w szczególności tych znajdujących się na jego marginesachjest fundamentalnym celem Unii Europejskiej oraz zgodne z działaniami Klubu Wspólnego Chorzowa. Dobrobyt społeczny i systemy wsparcia wdrożone w całej Europie odzwierciedlają powszechnie uznaną wspólną wartość spójności społecznej. Jesteśmy przeciwni działaniom Prezydenta i jego doradców by w naszym mieście była wprowadzana izolacja grupy ludzi, która jest społecznie wykluczone, z przyczyn takich jak: inwalidztwo, niski poziom kwalifikacji zawodowych, życie w miejscach o ograniczonym dostępie do usług czy też z powodu problemów zdrowotnych.
Nie tylko Klub Wspólnego Chorzowa jest zdecydowanie przeciwny w podejmowaniu takich Prezydenckich rozwiązań, ale również całe śląskie społeczeństwo !
Komentarz:

Klub Wspólnego Chorzowa jest przeciwny i nie wyraża zgody na nabycie budynku przy ul. Inwalidzkiej  –  budynek jest ulokowany w środku strefy przemysłowej, budowanie tam mieszkań jest niehumanitarne. Adoptowanie na lokale tymczasowe budynku dawnego baraku Tramwajów Śląskich zlokalizowanego pomiędzy zajezdnią tramwajową, a firmami przemysłowo produkcyjnymi jest błędem, a eksmitowanie lub przenoszenie obywateli Chorzowa w to miejsce jest nieludzkie. Obowiązkiem samorządu lokalnego jest przede wszystkim zagwarantowanie i promowanie integracji społecznej. Analiza społeczna wskazuje że członkowie pokrzywdzonych grup często potrzebują bardziej wszechstronnych strategii pomocy, obejmującej między innymi zindywidualizowane wsparcie, nakierowane również na ich rodziny, a nie w żadnym wypadku powodowanie izolacji społecznej.

środa, 18 grudnia 2013


Uprawiania sportu nie trzeba nikomu zachwalać. Każdy wie, że sport i rywalizacja budzą emocje. Te zdrowe emocje sprzyjają kształtowaniu postawy społecznej oraz motywują powstawanie wzorcowych postaw psychologiczno społecznych. Uprawianie sportu jest uważane za powszechnie zdrowe i godne naśladownictwa. Dlatego też z powszechnym społecznie aplausem spotyka się prawie każda idea, pomysł, budowy orlików, hal sportowych oraz największych obiektów sportowych jakim sa stadiony.
Region śląski spotkał się z dużą niesprawiedliwością, kiedy to w wyborze miejsc na rozgrywki Euro 2012 nie znalazł się chorzowski 100 - tysięcznik. Nie tylko kibice piłki nożnej mieli nadzieję na to, że będą uczestnikami interesujących spotkań, ale również politycy z naszego regionu zacierali ręce, że budżet śląskich miast zostanie mocno podreperowany poprzez atrakcyjne formy dofinansowania na cel jakim było euro 2012. Niestety życie zakreśliło inną historię. Zostały pretensje, żal, niespełnione marzenia nie tyko kibiców, ale również mieszkańców naszego regionu.
Właśnie żalem niespełnione marzenia spowodowały przypuszczalnie budowę nowych obiektów niczym grzyby po deszczu min. stadionu w Zabrzu, Gliwicach. Czas przyszedł na stadion dla Ruchu Chorzów.
Już w poprzedniej kadencji samorządowej powstał interesujący projekt Stadionu dla Ruchu Chorzów. Informacje na temat koncepcji przebudowy stadionu wraz z projektem budowlanym były niejednokrotnie przedstawiane Prezydentowi A. Kotali. Zaplanowana na rok 2012 w wysokości 1.8 mln zł koncepcja przebudowy stadionu Ruchu oraz projekt budowlany i wykonawczy który przedstawił klub Wspólnego Chorzowa - krótkiej i długiej trybuny, zostały zmarnowane.  Prezydent Miasta nie wykorzystał przedstawionych koncepcji i tym samym odstąpił od realizacji umowy, płacąc rozrzutnie 350.000 zł za prawa autorskie do tych koncepcji ! Jego veto miało na celu zaproponowanie własnej koncepcji opartej również o konkurs. Typowe polskie “zastaw się, a postaw się”. Trendy na drobnomieszczańskie działania wciąż się nie zmieniają. Gdy nadchodzi sezon na ważne wydarzenia społeczne (min. wybory) od lat pozostaje tylko ten trend, który powoduje, by wystawnie zorganizować działania nie licząc się z kosztami. Choćby miało oznaczać to wzięcie kredytu i długu na lata. Idąc tą drogą dedukcji można by zadać pytanie: Kto bogatemu zabroni ? Problem tylko tkwi w tym, że Miasto Chorzów nie jest tak bogate ! Ale stało się mamy projekt nowego stadionu, za bagatela 96 mln złotych ! Jak pogodzić marzenia kibiców, potrzeby mieszkańców, a nie doprowadzić do zadłużenia miasta ?

Kibice oceniają projekt względnie pozytywnie. Kiedy poproszono kibiców, by wystawili projektowi oceny, to 25 procent osób, które wzięły udział w sondzie portal niebiescy.pl, uważa, że projekt jest "bardzo dobry", 32 procent, że "dobry". Niedostateczną ocenę wystawia ok. 43 procent głosujących. Podjęto szerokorozumiane konsultacje społeczne. Rozmów i sporów o nowy stadion Ruchu nie brakuje. W czwartek 28-11 w hali MORiS-u w Chorzowie odbyła się dyskusja poświęcona zwycięskiemu projektowi stadionu, który rozstrzygnięto  w konkursie przy udziale jury z SARP. Uczestniczyłem na tym spotkaniu i okazało się, że budowa ma kosztować miasto Chorzów, 96 milionów. Zakładając proponowane zmiany, które sugerowali uczestnicy spotkania (min. miejsce na telebim, zwiększenie ilości miejsc, zmianę konstrukcji trybun ze stalowej na betonową, b. ważne osłonięcie trybun od wiatru, oraz wiele innych uwag), koszt może być znacznie większy od zakładanego - potwierdził projektant - ..”projekt można dostosować na etapie projektowania, ale zmieni to zakładane koszty realizacji, dostosujemy się”… Wsłuchując się w głosy uczestników jestem przekonany, że każdy z przybyłych na spotkanie uczestników jest zainteresowany projektem i chciałby żeby projekt był dopasowany na potrzeby klubu, mieszkańców oraz kibiców.
Szczególnej krytyce została poddana ilość miejsc zaprojektowanych oraz fakt, że trybuny są tak skonstruowane, że kibice z górnych miejsc trybun będą często korzystać ze zwolnień lekarskich, a tym samym będą się przyczyniać do wzrostu dochodu firm farmaceutycznych wskutek notorycznych przeziębień. Zapytany o ten fakt jeden z projektantów pokiwał głową  powiedział, że jak jest zimno to musi być zimno i nie da się tego ukryć. Klub sportowy Ruch Chorzów ma swoich zwolenników i kibiców wśród mieszkańców miast przyległych w tym oczywiście przede wszystkim Chorzowa, ale również ma kibiców nie tylko w Polsce, ale również za granicą.
Warto nadmienić fakt, że klub jest Spółką Akcyjną. Władze klubu w żaden sposób nie deklarują współudziału finansowego zarówno w projekcie jak i jego budowie, poniważ w obecnej sytuacji finansowej nie stać klubu na taki wydatek ! Na oficjalnej stronie ruchchorzow.com.pl, Zarząd spółki deklaruje, …”że w przyszłości klub zamierza rozgrywać mecze na Stadionie Śląskim, co stanowi element strategii władz Ruchu Chorzów S.A., które chcą uczynić z meczów Ruchu wielkie sportowe widowiska wzbogacone o imprezy kulturalno-rozrywkowe“... . W autoryzowanym wywiadzie prasowym prezes Ruchu Chorzów widziałby przyszłość klubu jednak na Stadionie Ślaskim. Gdyż to właśnie taki stadion byłby reprezentatywny dla klubu z ekstraklasy. Realizowanie takiej strategii przełożyłoby się na zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów, a także od sponsorów. Wobec takiego stwierdzenia zarządu spółki powstaje pytanie o celowość tej ogromnej inwestycji. W statucie spółki z 21-05-2012 założycielami są wyłącznie osoby prywatne, które określają przedmiot dzialałności gospodarczej oraz jej zakres. Miasto Chorzów jest udziałowcem (11,5 %) spółki, której kapitał zakładowy wynosi blisko 17 mln zł. Legenda Klubu Ruchu, prestiż dla Miasta Chorzów - powiązany z corocznym dofinansowaniem z miejskiego budżetu w wysokości bliskiej 4 mln zł stwarza moment do rozważań - Miasto Chorzów ma budować stadion za pieniądze publiczne, z własnego budżetu zadłużając mieszkańców, by w ten sposób  kreować wizerunek miasta. W dobie zadłużonego przez Prezydenta A. Kotalę miasta nasuwa się troska, czy mieszkańców będzie stać na taki obiekt. To mniej więcej tak, jakby zaproponować głodnemu telewizor panoramiczny.

Powstanie obiektu takiego jak Stadion Ruch-u jest pozytywne, lecz musimy mieć świadomość, że np. dziecko z chorzowskiej rodziny, która ma niskie dochody, nie otrzyma dopłaty do przedszkola lub żłobka. Miasta Chorzów nie będzie stać na sfinansowanie ciepłego posiłku w szkole dla dzieci i ich rodzin będących w potrzebie ? Co się stanie, gdy nawałnica zerwie dach w jakimś budynku ? Co będzie w przypadku klęski żywiołowej ? Nie wspominając o niewyremontowanych chodnikach, ulicami, czy wręcz tragicznej sytuacji mieszkaniowej niektórych chorzowian, ale zasada dobrego finansowania mówi, że najpierw powinniśmy realizować zadania budżetowe wynikające z potrzeb społecznych – takie powinno być działanie dobrego gospodarza miasta. Warto przypomnieć jeszcze kilka problemów, które nie zostały rozwiązane, a były niejednokrotnie podejmowane na sesjach Rady Miasta min: rewitalizacja Chorzowa II, rewitalizacja rynku i obszarów wokół, centralizacja szpitala, remonty budynków mieszkalnych, szkół, potrzeba mieszkań komunalnych i wiele innych spraw .

W Chorzowie nie są zaspokojone potrzeby mieszkańców względem normalnego bezpiecznego funkcjonowania miasta, nie mówiąc o innych problemach jakimi jest kompleks budynków po byłej rzeźni, budynek po Ratuszu w Chorzowie Batorym, chorzowski dworzec PKP odstraszający wszystkich przyjezdnych. Jest jeszcze wiele innych takich miejsc w Chorzowie których rewitalizacji domaga się chorzowskie społeczeństwo.

Musimy być bardzo ostrożni jeśli chodzi o zadłużenie miasta, ponieważ może to doprowadzić do katastrofy finansowej miasta.